محورهای کنفرانس

·        محورهای کنفرانس

1-     مدیریت در سیستم های حمل و نقل

2-     طرح هندسی راه

3-     مهندسی ترافیک

4-     حمل و نقل هوایی

5-     حمل و نقل ریلی

6-     حمل و نقل غیر موتوری

7-     حمل و نقل همگانی

8-     حمل و نقل و تحقیق در عملیات

9-     سیستم های حمل و نقل هوشمند

10- ایمنی

11- حمل و نقل کالا و لجستیک

12- حمل و نقل و صنعت گردشگری (توریسم حمل و نقل)

13- برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی

14- حمل و نقل و توسعه پایدار و چالش­های زیست محیطی

15- اقتصاد در حمل و نقل

16- آموزش و فرهنگ سازی ترافیکی

1-     مدیریت در سیستم های حمل و نقل

-         مدیریت تقاضای حمل‌و‌نقل

-         سیاست‌های مناسب، جهت افزایش عرضه‌ی سیستم حمل‌و‌نقل

-          مدیریت اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها

-          مدیریت بحران و قابلیت اطمینان در شبکه‌های حمل‌ونقل

-         مدیریت زمان‌بندی اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل

-         مدیریت کاربری زمین

-         مدیریت پارکینگ

-         مدیریت حمل‌ونقل در ایام خاص

-         و سایر موارد

2-     طرح هندسی معابر

-         علائم افقی و عمودی در معابر

-          کنترل و مدیریت دسترسی ها

-         طراحی هندسی تقاطع ها، میادین و تبادل ها

-         طراحی تسهیلات حمل و نقل در معابر شهری (خطوط ویژه، عابر پیاده، خط دوچرخه و ...)

-         و سایر موارد

3-     مهندسی ترافیک

-         مدل‌ها و نرم‌افزارهای شبیه‌سازی ترافیک

-         کاربری زمین و عارضه‌سنجی ترافیک

-         مدیریت ترافیک در کشورهای در حال توسعه

-         مدل‌سازی ظرفیت معابر سواره، دوچرخه و عابر پیاده

-         مدل‌سازی ظرفیت تقاطعات

-         و سایر موارد

4-     حمل و نقل هوایی

-         ایمنی و امنیت

-         مدیریت، اقتصاد و بهره وری

-         خصوصی سازی

-         نرخ­گذاری و تعرفه

-         تحریم ها و محدودیت ها

-         گردش­گری و ترانزیت

-         حمل بار

-         فناوری اطلاعات و نرم افزارها

-         و سایر موارد

5-     حمل و نقل ریلی

-         مدیریت و اقتصاد حمل و نقل ریلی

-         مدل­سازی و برنامه ریزی حمل و نقل ریلی حمل بار و مسافر

-         تعرفه و نرخ گذاری

-         حمل و نقل ریلی، بخش خصوصی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی

-         مدیریت زنجیره عرضه و تقاضا، بیمه و گمرک

-         فناوری های نوین در ناوگان باری و مسافری (شهری و بین شهری)

-         مهندسی و مدیریت ایمنی در حمل و نقل ریلی

-         مدلهای توسعه و افزایش سهم بازار حمل و نقل ریلی ( شهری ، برون شهری و حومه ای )

-         و سایر موارد

6-     حمل و نقل غیرموتوری

-         برنامه ریزی استراتژی های توسعه و بکارگیری حمل و نقل غیر موتوری

-         تجربه های موفق و ناموفق در زمینه توسعه حمل و نقل غیر موتوری

-         تسهیلات پیاده روی و پیاده راه­ها در شهرها

-         تسهیلات دوچرخه سواری در شهرها

-         و سایر موارد

7-     حمل‌و‌نقل همگانی

-      طراحی شبکه‌های حمل‌ونقل همگانی

-      تحلیل ظرفیت سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی

-      معرفی و ارزیابی سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی

-      بهینه‌سازی ناوگان حمل‌و‌نقل همگانی

8-     حمل و نقل و تحقیق در عملیات

-      مدل سازی مالی و قیمت گذاری (Pricing)

-      مکان یابی

-      مدیریت تولید و زنجیره تأمین

-      مدیریت و تحلیل ریسک

-      مدیریت پروژه و زمان بندی

-      تصمیم گیری بهینه در صنعت گردش­گری

-      داده کاوی

-      مدیریت بحران

-