صدور گواهینامه افراد کمیته علمی و کمیته اجرایی کنفرانس

 احتراما به اطلاع می رساند:

 

 جهت دریافت گواهینامه کمیته علمی و کمیته اجرایی کنفرانس می توانند به سامانه احراز اصالت گواهینامه ( www.vcert.ir ) مراجعه و با وارد کردن کد جهت چاپ گواهینامه خود اقدام نمایند.

توجه نمایید که در ابتدای کد، عبارت icordm1- را وارد نمایید

کد شامل "ابتدای نام و ابتدای نام خانوادگی" به صورت لاتین می باشد. درصورت عضویت در هر دو کمیته، عدد 2 را آخر یکی از کدها وارد نمایید 

نمونه کد عضو در هر دو کمیته

نام و نام خانوادگی: علی محمد زمانی حقی

icordm1-amzh

icordm1-amzh2


تاريخ انتشار : 1400/06/20 | دسته بندی : 1 | بازدید : 237