صدور گواهینامه کنفرانس

احتراما به اطلاع پژوهشگران گرامی که مقاله آنها "پذیرش" شده است می رساند:


برای دریافت گواهینامه می توانید به سامانه احراز اصالت گواهینامه ( www.vcert.ir ) مراجعه و با وارد کردن کد مقاله جهت چاپ گواهینامه خود اقدام نمایند.

توجه نمایید که در ابتدای کد رهگیری مقاله ، عبارت icordm1- را وارد نمایید، تا کد مقاله شما تایید گردد.

نمونه کد مقاله :  icordm1-999999999 

 


تاريخ انتشار : 1400/06/09 | دسته بندی : 1 | بازدید : 445