اعلام برنامه زمانبندی کنفرانس

 وضعیت زمانبندی برنامه های "اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک" منتشر شد، شرکت کنندگان گرامی می توانند از لینک زیر فایل برنامه کنفرانس را دانلود نمایند.


دانلود فایل برنامه زمانبندی کنفرانس 8 شهریور

دانلود فایل برنامه زمانبندی کنفرانس 9 شهریور


تاريخ انتشار : 1400/06/07 | دسته بندی : 1 | بازدید : 376