ثبت نام با تاخیر

 با توجه به اتمام مهلت ثبت نام در کنفرانس، شرکت کنندگان بدون مقاله می توانند جهت دریافت گواهی، از امروز با پرداخت هزینه 250000 تومان نسبت به ثبت نام با تاخیر اقدام نمایند.


تاريخ انتشار : 1400/06/06 | دسته بندی : 1 | بازدید : 316