فایل راهنمای شرکت در کنفرانس به صورت مجازی

 به استحضار پژوهشگران محترم می رساند، فایل راهنمای شرکت در "اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک" به صورت مجازی از لینک زیر قابل دریافت است.

 

دریافت فایل راهنمای شرکت در کنفرانس


تاريخ انتشار : 1400/06/06 | دسته بندی : 1 | بازدید : 126