ISC اخذ مجوز

 به اطلاع کلیه شرکت کنندگان گرامی می رساند، مراحل اخذ مجوز ISC رو به اتمام است، به دلیل تعطیلات اخیر تایید نهایی به بعد از اتمام تعطیلات موکول شد. از اینرو، امکان ثبت همه مقالات کنفرانس در پایگاه ISC وجود خواهد داشت.


تاريخ انتشار : 1400/05/26 | دسته بندی : 1 | بازدید : 265