آخرین تمدید مهلت ارسال مقالات اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک

 احتراما به اطلاع می رساند با توجه به استقبال گسترده اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی از اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک و درخواست های مکرر از دبیرخانه کنفرانس مهلت ارسال مقالات تا 31 مرداد 1400 تمدید گردید. لطفا جهت تسهیل کار دبیرخانه ارسال مقاله را به روزهای آخر موکول نکنید.

 


تاريخ انتشار : 1400/05/25 | دسته بندی : 1 | بازدید : 266