تمدید مهلت ارسال مقالات اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک

احتراما به اطلاع می رساند با توجه به استقبال گسترده اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی از اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک و درخواست های مکرر از دبیرخانه کنفرانس مهلت ارسال مقالات تا 30 مرداد 1400 تمدید گردید. لطفا جهت تسهیل کار دبیرخانه ارسال مقاله را به روزهای آخر موکول نکنید.

 

 


تاريخ انتشار : 1400/05/21 | دسته بندی : 1 | بازدید : 254