حمایت دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به جمع حامیان اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک پیوست.


تاريخ انتشار : 1400/05/20 | دسته بندی : 1 | بازدید : 235