تمدید مهلت ارسال مقالات اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک

احتراما به اطلاع می رساند با توجه به استقبال گسترده اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی از اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک و درخواست های مکرر از دبیرخانه کنفرانس مهلت ارسال مقالات تا 20 مرداد 1400 تمدید گردید. 

 


تاريخ انتشار : 1400/05/05 | دسته بندی : 1 | بازدید : 658