چاپ مقالات برگزیده در مجله Control and Optimization in Applied Mathematics-COAM

همراهی مجله « Control and Optimization in Applied Mathematics-COAM » در انتشار مقالات برگزیده کنفرانس به عنوان شماره ویژه

  


تاريخ انتشار : 1400/04/24 | دسته بندی : 1 | بازدید : 595