چاپ مقالات برگزیده در مجله International Journal of Applied Operations Research

 احتراما به اطلاع اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی می رساند با توجه به توافق صورت گرفته شده یک ژورنال دیگر به مجموعه ژورنال هایی که مقالات برگزیده کنفرانس را چاپ خواهند کرد اضافه گردید. مقالات برگزیده پس از تایید در این مجله به چاپ خواهند رسید.

 

« International Journal of Applied Operations Research »

 

 

 


تاريخ انتشار : 1400/04/14 | دسته بندی : 1 | بازدید : 601