چاپ مقالات برگزیده در مجله تحقیق در عملیات و‌ کاربردهای آن

احتراما به اطلاع اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی می رساند با توجه به توافق صورت گرفته شده با مجله تحقیق در عملیات و‌ کاربردهای آن مقالات برگزیده پس از تایید در این مجله به چاپ خواهند رسید.

 

 

تاريخ انتشار : 1400/04/14 | دسته بندی : 1 | بازدید : 589