آمادگی سایت کنفرانس جهت دریافت مقالات

ضمن تشکر از کلیه شرکت کنندگان گرامی، به اطلاع می رساند وب سایت اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک از تاریخ 6 تیر ماه 1400 آماده دریافت مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی می باشد. لذا مقالات خود را مطابق با فرمت قرار داده شده در سایت کنفرانس در دو نسخه word و pdf تهیه نموده و از طریق سایت کنفرانس ارسال بفرمایید. لازم به ذکر است مقالاتی که مطابق فرمت قرار داده شده در سایت تهیه نشوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.


تاريخ انتشار : 1400/04/06 | دسته بندی : 1 | بازدید : 617