اطلاعیه 2

قابل توجه شركت كنندگان عزيز در دهمين كنفرانس بين المللي تحقيق در عملیات

بدينوسيله به استحضار مي رساند محل پذيرش براي دريافت كارت هتل و ثبت نام دانشكده رياضي دانشگاه مازندران مي باشد.
دبيرخانه كنفرانس

 

 


تاريخ انتشار : 1396/02/12 09:36 | دسته بندی : 1 | بازدید : 4459